loading...

Linköpings Föreläsningsförening i samarbete med Linköpings Stifts- och Landsbibliotek. Programaktiviteter varje måndag i Hörsalen eller Bokhallen kl 18:30 - 19.30 under vår och höst. Arrangemangen ges med stöd av Kultur- och fritidsnämnden.

Alla är hjärtligt välkomna!

Under rådande omständigheter vill vi erbjuda föreläsningar men samtidigt naturligtvis följa FHM:s rekommendationer. Med hänsyn till rådande begränsningar och osäkerheten de medför genomförs föreningens två första höstföreläsningar som ett test för att se om även resterande föreläsningar kan genomföras som planerat. Linköpings stadsbibliotek erbjuder 40 sittplatser med "coronaavstånd", så för dig som vill ta del av våra föreläsningar gäller det att komma i tid. När de 40 platserna är besatta måste vi tyvärr stänga och ber vår publik om förståelse för detta i förväg. Känner du minsta symptom på sjukdom eller förkylning ska du stanna hemma.

Direkt efter föreläsningen den 28 september gör vi en utvärdering och beslutar om resterande föreläsningar. Precis som vanligt finns ett färdigplanerat höstprogram med inbokade föreläsare som vi så klart hoppas få dela med er inom kort.